Šrafovanie.

28.09.2010 21:49

 

 

  Šrafovanie.

 

 

Hodnoty škál

 

 

Keď sa naučíte správne používať techniku šrafovania, objavíte rýchly a jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť realistického tieňovanie vo vašich kresbách. Môžete použiť mnoho spôsobov od kreslenia čiar na riedko, až po čiary tak zhustené, že budú vyzerať, ako jeden neprerušený odtieň.

 Môžete si tiež prichystať kresliace pomôcky a prakticky si cvičenia vyskúšať! Mali by ste mať 2H, HB, 2B, 4B a 6B ceruzky, obyčajnú a plastickú gumu a kresliaci papier. 

 

Tento článok je doporučený pre umelcov každého veku a schopností, ako aj pre samoukov a akademických alebo rekreačných učiteľov výtvarného umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydané: Hoddinott Fine Art Publishers, Halifax, NS, Canada – Revised 2006

 

 

Preklad: Marek Krajčík

 

Skúšanie techniky šrafovania

Keď si osvojíte techniku šrafovania, budete s týmto spôsobom tieňovania dosahovať lepších výsledkov vo svojich kresbách. Tieňovanie znamená stupňovanie šedej škály (od bielej až po čiernu) tak, že naša kresba vyzerá ako trojrozmerná. Šedú škálu stupňujeme tromi spôsobmi – 1. Rôznou hustotou rovnobežných čiar, 2. Použitím rôznych tvrdostí ceruziek, 3. Tlakom ceruzky na papier a jej spôsobom držania.

Obrázok 01                          

Prvá sada čiar ( vľavo ) je nakreslená veľmi riedko a vytvára ilúziu svetlejšieho odtieňu až po poslednú sadu napravo, kde sú čiary hustejšie a tvoria tak tmavší odtieň.

                                                                                                   Kreslenie základných čiar

Kreslenie čiar si vyskúšajte prakticky použitím 2B ceruzky. Kreslite čiary vzdialenejšie od seba, ale postupne ich zhusťujte, aby ste dosiahli štyri rôzne odtiene, ako na obr. č. 1.

                                             

Obrázok 02                   

1) Nakreslite prvú sadu čiar veľmi riedko vedľa seba. 

Obrázok 03

2) Druhú sadu nakreslite zasa s menšími medzerami, ako v prvom prípade.

 

Obrázok 04                                                                                                                                               

 3) Tretiu sadu zasa tesnejšie, ako prvé dve. 

Obrázok 05

4) A štvrtú sadu nakreslite najhustejšie. 

 Obrázok 06                                                                                                              

Na obr. 6 je malá ukážka šrafovania rôznymi spôsobmi. Skúste si nacvičiť rôzne typy čiar, ako sú dlhé, krátke, zatočené aj rovné a skúste si predstaviť, kde a ako by ste tieto rôzne typy aplikovali vo svojich kresbách. 

  Tvorenie odtieňov šedej

Tu sa naučíte, ako môžete dosiahnuť celú škálu odtieňov pomocou aplikovania rôznej hustoty čiar, tlaku ceruzky a ich rôznych tvrdostí.

5) Nakreslite sedem rôznych odtieňov šedej.

Použitím ceruzky 2H, nakreslite prvé tri odtiene, počnúc najsvetlejším. S ceruzkou HB nakreslite ďalšie dva odtiene. A ceruzku 2B použite na posledné dva najtmavšie. Pokračujte v cvičení, až kým nebudete schopný nakresliť všetkých sedem odtieňov. Potom to skúste opačne z tmavého do svetlého.

                                                                       Obrázok 07

                Obrázok 08

 

Sledujte z blízka tieto dva typy čiar a pozorujte nasledovné:

 

a)      V príklade šrafovania na hornom obrázku môžete jasne vidieť oddelené čiary.

 

b)      Na spodnom obrázku sú už čiary nakreslené tak tesne vedľa seba, že vytvárajú ilúziu hladkého, jednotného odtieňu ( bez rozmazávania ).                                                                                                                    

                                                                 

Teraz si skúsime sedem a desať rôznych odtieňov, ale tentokrát jednotných bez toho, aby bolo vidieť čiary.

 

1) S 2H a HB ceruzkou nakreslite prvé tri odtiene a opäť začnite najsvetlejším.  

2) Použite 2B, 4B a 6B ceruzky na nakreslenie ostatných štyroch odtieňov. 

                                                    Obrázok 09

3) Nakreslite škálu desiatich odtieňov od najsvetlejšieho použitím rovnakých ceruziek a použitím rôzneho tlaku ceruzky na papier.

 

                                                    Obrázok  10