Čo je to hyper-realizmus ?

* Po grécky hyper -  znamená nad alebo cez. Je to tiež fotorealizmus, v maliarstve a sochárstve. Vznikol ako reakcia na geometrické a expresívne prúdy abstraktného umenia. Tento smer zdôrazňuje vnútorné rysy skutočnosti, objemovosť, farebnosť, detail, individuálnosť a podobne. Výtvarné a myšlienkové zdroje tohto smeru sú veľmi mnohotvárne.

* Zobrazovanie skutočnosti je analytické a ostré a mnohonásobne prekračuje rozlišovacie schopnosti oka pri bežnom videní. Maliarske vyobrazenie sa fotografii veľmi podobá, ale na rozdiel od nej má  subjektívnejšiu optiku, videnie a tiež zmyslovosť.

* Kreslenie týmto štýlom sa neriadi technikou približného vykreslenia objektu, ale presne, detailne a ostro vykreslí každý detail o ktorom maliar vie, že sa na danom objekte nachádza. Tento štýl neprikrášluje skutočnosť, ale všetky detaily vykreslí presne tak, ako v skutočnosti  sú. V portrétoch to znamená, že sú viditeľné všetky vrásky , ako aj kožné póry. Pri vzniku diel umelci používajú fotografické postupy.

* Predmet podaný taký aký je, a nielen jak ho bežne a povrchovo vidíme, vedie k úvahe o význame reality. Tento smer sa zvlášť silne rozšíril v USA.