Kreslenie ženského nosu.

28.08.2011 21:31

Kreslenie ženského nosu.

( Tutorials from other websites . Preklad - Marek Krajčík. )

 

Krok 1: Začneme obrysmi na 8.2 x 10.1 cm Canson papier. Najsvetlejšie tóny sú tiež zľahka načrtnuté.

Krok 2:  Použijeme čínsky štetec  na aplikáciu počiatočných 2 až 3 vrstiev grafitového prášku. Prášok nanesieme vo veľmi jemnej vrstve, ktorá bude tvoriť základný tón a zároveň umožní  ľahšie a jemnejšie nanášať ďalšie vrstvy grafitu.

Krok 3: Začneme použitím mäkkého štetca na okraje a tmavšie miesta.

Krok 4:  Použitím plastickej gumy zľahka a opatrne vygumujeme najsvetlejšie tóny na koreni nosa, na špičke a pod nosnými dierkami.

Krok 5: Použitím 0.5 mm 2B Pentelky vykreslíme  nosné dierky a menším tlakom na ceruzku aj pokožku tesne pod nosnými dierkami.

Krok 6: Použitím 0.5 mm HB pentelky, začneme tieňovať spodok nosa.

Krok 7: Viac vytmavýme pokožku s HB ceruzkou v hornej a strednej časti nosa. Takmer všetky obrysy sú v tomto bode vygumované.

Krok 8: Pokožka po bokoch nosa a okolo nosných dierok bola ešte viac vytmavená. Umocní to ešte viac efekt 3D.

Krok 9: Všetky tóny sú ešte viac rozmazané. Je takmer hotovo.

Step 10: V konečnej úprave ešte dodatočne vygumujeme všetky najsvetlejšie tóny pomocou gumy v ceruzke a všetky tmavé tóny podľa potreby dotmavýme.

Tu je konečný výsledok.